GİZLİLİK POLİTİKASI

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz,
232 ARTWORKS İÇ MİMARLIK VE TASARIM LTD. ŞTİ. , veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin
korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla
işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri
işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize
ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı
amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP
adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak
amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik
veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar,
reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi
üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve
güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve
süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle;
sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine
getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve
maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi,
ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş
kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde
buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin
talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine
getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere
hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde
bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3.
şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari
makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile
aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen
verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme,

Kişisel
verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@232artworks.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere
hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan
kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi
politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen
özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş
olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için
bizimle info@232artworks.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Contact form